Dīvu skola “Taurenīši”

Šajā programmā tiek radītas vērtības un prasmes, kurām ir gan simboliskā un garīgā, gan arī materiālā vērtība. Programma ietver bērnu un jauniešu izglītošanu, pārliecinātu personību veidošanu un praktisko darbību pilnveidošanu dažādās dzīvei svarīgās jomās.

Programmā ietverts plašs izteiksmes līdzekļu spektrs – aktiermeistarība, defilē un daudz dažādu meistarklašu, kas veicina bērnu daudzpusīgu prasmju un iemaņu izkopšanu. Apzinoties savas spējas un talantus, bērni attīsta kritisko spriestspēju, izkopjot daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, sevis disciplinēšanu un savu emociju vadīšanu, lēmumu pieņemšanu, sevis un sava darba prezentēšanu u.c.

Programmas mērķis: radīt priekšnoteikumus pozitīvas, radošas, harmoniskas un aktīvas personības attīstībai, kā arī apgūt zināšanas, izkopt spējas un prasmes dažādās jomās un veidot attieksmi pret sevi, citiem, dabu, darbu, kultūru, sabiedrību un valsti.

Grupas: bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 10 gadiem (1.-4.klase) un no 11 līdz 14 gadiem (5.-8.klase).

Programmu vada Līga Jenča- Salcēviča

Pieteikuma anketa

Šajā pieteikuma anketā norādīto personas datu pārzinis ir SIA „Alba Lira“, kas apņemas ievērot LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī GDPR regulā minētos datu apstrādes principus. Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un pieprasīt dzēst datus. Datu apstrādes mērķis: noslēgto saistību izpildes nodrošināšana un datu subjekta informēšana par turpmākajiem Interešu izglītības iestādes LIRA organizētajiem pasākumiem.