“Ļaujies iedvesmai un atklāj savus talantus!” 

LIRAS nometne spēs attīstīt katra bērna sapņus un iedzimtos talantus, stiprinot pārliecību par sevi, veicinās radošumu, ļaujoties eksperimentiem dažādās mākslas izpausmēs.

Radošs cilvēks ir tas, kuram ir drosme izmēģināt jauno. Jaunradei ir vajadzīga brīvība, nav ne pareizā, ne nepareizā ceļa, ir katra individuālais dvēseles ceļš. Radošums – tas ir apziņas stāvoklis, kas jāattīsta jau no bērnības.

LIRAS nometne bērniem vecumā no 9-16 gadiem ir īpaša 5 dienu programma, kas aptver vairākus aspektus:

  • mākslas nodarbības,
  • pašnovērtējuma veidošanu,
  • komunikācijas un sadarbības prasmju attīstīšanu,
  • uzstāšanās mākslu,
  • improvizācijas elementus un
  • unikālu mākslas darba veidošanu

Esi daļa no kaut kā īpaša un pievienojies lieliskajai nometnei Ādažos!

Ko un cik daudz Jūsu bērns iegūs šajā nometnē?

Nometne veicinās radošu, inteliģentu un inovatīvu jauniešu attīstību, kuri kopā ar brīnišķīgajām māksliniecēm – gleznotāju Agati Apkalni un mūziķi Esteri Lūsis-Grīnbergu – ļausies eksperimentiem dažādās mākslas izpausmēs, atklājot daudzveidīgo mākslas veidu mijiedarbes iespējas. Nometnē jauniešiem būs iespēja veidot savu pašnovērtējumu, attīstīt uzstāšanās prasmes, sadarboties vienam ar otru, mācīties improvizēt, veidot unikālus un starpdisciplinārus mākslas darbus un veidot kontaktus ar sadarbības iespējām perspektīvā. Pēdējā dienā skatīsimies radošo mākslas darbu performances un kopā ar pārsteiguma viesi lieliski pavadīsim laiku noslēguma ballītē.

Vecāki! Mūsu nometnē Jūsu bērnam būs super droši, jo ievērosim visus Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto vadlīniju punktus “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un visas nodarbības norisināsies 2 atsevišķās grupās.

Pieteikuma anketa

Šajā pieteikuma anketā norādīto personas datu pārzinis ir SIA „Alba Lira“, kas apņemas ievērot LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī GDPR regulā minētos datu apstrādes principus. Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un pieprasīt dzēst datus. Datu apstrādes mērķis: noslēgto saistību izpildes nodrošināšana un datu subjekta informēšana par turpmākajiem Interešu izglītības iestādes LIRA organizētajiem pasākumiem.