Dizaina un tehnoloģiju skola “LIRA”

Dizaina un tehnoloģiju skola “LIRA” piedāvā bērniem un jauniešiem pielnveidot viņu prasmes un attīstīt savus talantus tehniskās jaunrades virzienā.

Dažādu spēļu un spēļošanas metodes integrēšana mācību procesā kļūst aizvien populārāka visā pasaulē, tāpēc izmantojam videospēli Minecraft un Minecraft Education Edition, kas ir mācību platforma, kas veicina radošumu, sadarbību un problēmu risināšanu virtuālajā vidē, kur vienīgais ierobežojums ir pašu iztēle.

Tiešsaistes un klātienes nodarbībās bērni kopā ar skolotāju, veiks aizraujošus uzdevumus Minecraft un Minecraft Education platformā jeb spēles vidē. Tiks apgūtas jaunas zināšanas par sekojošām tēmām: dabaszinības, programmēšana, ģeogrāfija, vēsture, dizains un māksla, sociālā uzvedība virtuālā vidē un darbs komandās ar saviem vienaudžiem.

Programmas mērķis: ietvert radošu brīvību noteiktos apstākļos un attīstīt bērnu un jauniešu radošās un praktiskās spējas, apgūstot dažādu mācību priekšmetu un jomu zināšanas, kas noder skolā un nākotnes darba tirgū, izmantojot Minecraft un Minecraft Education digitālo platformu.

Grupas: bērni un jaunieši vecumā no 7-10 gadiem (1.-4.klase) un 11-15 gadiem (5.-8.klase).

Pieteikuma anketa

Šajā pieteikuma anketā norādīto personas datu pārzinis ir SIA „Alba Lira“, kas apņemas ievērot LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī GDPR regulā minētos datu apstrādes principus. Datu subjekts jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un pieprasīt dzēst datus. Datu apstrādes mērķis: noslēgto saistību izpildes nodrošināšana un datu subjekta informēšana par turpmākajiem Interešu izglītības iestādes LIRA organizētajiem pasākumiem.