3 MAZO SOLĪŠU BRĪNUMS, KAS VED MŪSU BĒRNUS UZ…

Bērnu  intelekts, talanti un spējas var tikt attīstīti, ja bērns pats pieliek zināmu piepūli un ar vecāku un skolotāju palīdzību ikdienā tiek īstenotas pareizi soļi šajā virzienā. Pētnieki to sauc par IZAUGSMES DOMĀŠANU!

1.solis “Es varu…man ir…”

Bērns pats domā vai vecāki un skolotāji ikdienā veicina bērnam sākt domāt nevis ierobežojošu domāšanu, bet  izaugsmes  domāšanu, kas vārdos skan šādi: “Es varu iemācīties visu, kas man nepieciešams Lielajai dzīvei”, “Es varu attīstīt savu inteliģenci”, “Man ir pieejamas zināšanas jebkurā brīdī un apjomā”, “Es varu attīstīt savus talantus”, “Man ir vairāki talanti, kurus es atvēršu darbojoties pulciņos un patstāvīgi”, “Es varu sasniegt lieliskus rezultātus darot”, “Es varu attīstīt savas radošās prasmes” utt. bezgalīgi uz attīstību vērsti “Es varu … un man ir…” .

Šādas domas bērniem atver daudz iespēju un talantu durtiņu. Strādājot ar bērniem ikdienā, pamanu kuros bērnos ir ielikta ierobežojošā domāšana un kuros izaugsmes domāšana. Mana ticība ir, ka viss dzīvē ir iespējams un pieejams, ja tikai atzīsti, kas “man ir” un ko “es varu” un, ka labais dzīvē nav limitēts jeb ierobežots! Šo domāšanas veidu es bērniem rādu ar savu piemēru, stāstu un iedvesmoju  ikdienā gan darbā , gan mājās.

2.solis “Piepūle”

Jebkurš bērns var kļūt par MEISTARU, jebkurā jomā,  ja ir talants, piepūle un pacietība ! Tas nozīmē, ka ar talantu ir par maz, lai dzīvē virzītos uz priekšu un augšu.

Darbojoties ar bērniem ikdienā, esmu novērojusi, ka tikai 10% bērnu paši spēj sevi motivēt, piepūlēties un darīt to, kas patīk, interesē un vairāk. Pārējiem bērniem ir nepieciešams vecāku un skolotāju atbalsts ikdienā. Pētnieki ir pierādījuši, ka bērnu izaugsme ir novērojama, ja katru dienu tiek pieliktas pūles un izdarīts nedaudz vairāk kā iepriekšējā dienā, kā prasa vecāki vai skolotāji. Šis “nedaudz vairāk” ir izaugsmes pamatā!

Darbojoties ar bērniem ikdienā šo principu ievēroju. Katru dienu mācu vai uzticu “nedaudz vairāk” kā iepriekšējā dienā, lai bērnam turpinās izaugsme. Sekoju līdzi gan savai personīgajai izaugsmei, gan bērnu izaugsmei – mācoties un darot nedaudz vairāk katru dienu, lai ir neliela piepūle, kas ilgākā periodā ved uz izaugsmi ! Katru dienu darot vairāk, arī enerģija tiek radīta vairāk un veidojas patiesi jaudīgs un enerģisks cilvēks!

3.solis “Pacietība”

Mēs pieaugušie zinām, ka ceļā vienmēr vajag pacietību un neatlaidību. Ejot garās pastaigās mēs zinām, ka  būs vajadzīga piepūle un pacietība, lai nokļūtu līdz galamērķim. Zūdot spēkiem ceļā, mēs atpūšamies, uzņemam enerģiju un dodamies tālāk. Tāpat mēs zinām, ka pozitīvas izmaiņas var notikt darot katru dienu un maziem solīšiem virzoties uz savu meistarības virsotni.

Bērniem ar savu piemēru un atbalstošiem vārdiem rādu, kas ir pacietība. Stāstu, kas ir mazo solīšu brīnums – ka pacietīgi darbojoties katru dienu ir iespējams sasniegt savu talantu augstāko MEISTARĪBU!  Tātad, bērna esošais TALANTS + PIEPŪLE + PACIETĪBA = CEĻŠ uz augstāko MEISTARĪBU!  

Lai mums visiem ir talantīgi bērni, kurus atbalstot, 3 mazo solīšu brīnums ved uz augstāko MEISTARĪBU!

Anete Vaivade