Esam uzsākuši jaunu projekta īstenošanu

Ar sajūsmas piepildītām sirdīm dalāmies priekā par nupat kā uzsākto biznesa projekta īstenošanu.
Sociālais uzņēmums “Alba Lira” sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” ir uzsācis jauna projekta īstenošanu. Projekta mērkis ir izveidot stabilu interešu izglītības iestādi Ādažos, attīstot augstā kvalitātē GARDĒŽU SKOLAS “LIRA” meistarklases, kur bērni, jaunieši un pieaugušie attīsta savus talantus stilīgās un izglītojošās meistarklasēs, pulciņos un radošās nometnēs, popularizējot slow food un organizējot Gardēžu pieredzes apmaiņas braucienus Latvijā un ārpus tās, veicinot ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 30.septembrim.
Biznesa projekta ietvaros paredzēts kāpināt uzņēmuma darbinieku kapacitāti, palielinot pulciņu un dalībnieku skaitu, kā arī attīstot un izveidojot kvalitatīvi aprīkotu mācību virtuvi Ādažos.
Projekts 90% apmērā tiek finansēts Eiropas Sociālā Fonda Sociālās uzņēmējdarbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros un 10% nodrošina sociālais uzņēmums “Alba Lira”.