Vecāku aptaujas rezultāti 2022.g.

Gada noslēgumā veicām dalībnieku vecāku aptauju, lai noskaidrotu apmierinātību ar LIRA piedāvāto interešu izglītības pulciņiem un to organizēšanas kārtību, kā arī lai gūtu jaunas idejas un apkopotu bērnu vēlmes iemācīties ko jaunu.
Rezultāti mūs patīkami pārsteidza un ar prieku dalāmies tajos:

Mums bija būtiski saņemt atgriezenisko saiti arī no dalībnieku ģimenēm, jo mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu interešu izglītības pakalpojumu Ādažu novada iedzīvotājiem.

Paldies visiem dalībnieku vecākiem par uzticēšanos, atbalstu un lieliskajām idejām, kuras kopīgi īstenosim jau 2023.gadā!


LIRA komanda